VỀ VIỆC CHI TRẢ CHÍNH SÁCH TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT
Ngày 06/10/2023

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo;

Thực hiện Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ Lao động - TBXH về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội; Công văn số 4606/UBND-KGVX ngày 16/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 3157/UBND-KGVX ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh; Kế hoạch số 99/KH-SLĐTBXH ngày 19/9/2023 của Sở LĐTBXH triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt áp dụng đối với người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công và trợ giúp xã hội, trên địa bàn toàn tỉnh.

Để đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn trong việc hưởng, nhận chế độ, trợ cấp với đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng thì việc thực hiện chi trả trợ cấp, chế độ ưu đãi không dùng tiền mặt là xu thế tất yếu, sẽ phải quyết liệt triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Xương  thông báo triển khai thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt tại địa phương như sau:

1.Đối tượng thực hiện: Người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công trên địa bàn toàn thị trấn.

2. Phương thức thực hiện: các cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục mở tài khoản cá nhân tại ngân hàng cho Người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công để Bưu điện huyện chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản (Ngân hàng Nông Nghiệp huyện mở tài khoản miễn phí cho người có nhu cầu)

Trường  hợp Người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công đã có tài khoản ở ngân hàng nông nghiệp hoặc ngân hàng khác có thể tiếp tục sử dụng tài khoản đó để nhận trợ cấp (không cần mở tài khoản mới).

Trường  hợp Người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công hiện chưa có nguyện vọng mở tài khoản để nhận tiền trợ cấp qua tài khoản tạm thời vẫn nhận trợ cấp bằng tiền mặt tại địa phương (như các tháng trước).

3. Cách thức thực hiện.

Bước 1: người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công nhận Phiếu đăng ký phương thức chi trả hàng tháng không sử dụng tiền mặt từ cán bộ phụ trách chi trả hoặc cán bộ bưu điện.

Bước 2: người đang hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người đang hưởng trợ cấp ưu đãi người có công điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký (trường hợp đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản ngân hàng) và nộp về cho cán bộ phụ trách chi trả

Bước 3: Công chức Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp nộp Phiếu đăng ký để tổng hợp, xác định nhu cầu chuyển tiền chi trả trợ cấp hàng tháng của đối tượng ở địa phương, phân thành các nhóm: mở tài khoản mới, sử dụng tài khoản đã có, ủy quyền người nhận hộ, nhận tiền qua tài khoản của người giám hộ.

Bước 4: Trên cơ sở danh sách người đề nghị mở mới tài khoản, cán bộ Bưu điện huyện và Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện hướng dẫn và làm thủ tục cho cá nhân để mở tài khoản nhận trợ cấp tại điểm chi trả trợ cấp ưu đãi tháng 10/2023 (khi đi làm thủ tục người hưởng trợ cấp mang theo căn cước công dân để làm thủ tục mở tài khoản) và tại các điểm cố định của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện (ngoài thời gian chi trả trợ cấp tháng 10).

Bước 5: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện trả thẻ ATM cho cá nhân, hướng dẫn sử dụng thẻ. Công chức Lao động - TBXH tổng hợp báo cáo về Phòng Lao động - TBXH  huyện số tài khoản để thực hiện chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản.

4. Người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công có thể rút tiền mặt ở đâu ?

Ngay sau khi số tiền trợ cấp được chuyển vào tài khoản, người hưởng có thể rút tiền mặt tại các điểm giao dịch của ngân hàng nông nghiệp hoặc tại cây ATM của ngân hàng nông nghiệp.

5. Chi phí bắt buộc mà người hưởng trợ cấp Bảo trợ xã hội và người hưởng trợ cấp ưu đãi người có công phải trả khi nhận trợ cấp qua tài khoản:

- Phí quản lý tài khoản: 5.500 đồng/ tháng

- Phí rút tiền tại cây  ATM của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn: 1.100 đồng/1 lần rút tiền.

- Phí rút tiền tại quầy của chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn ngay trong ngày nhận tiền trợ cấp: 0,1% số tiền rút, tối thiểu 5.500 đồng/lần rút (nếu rút ngày hôm sau thì miễn phí)

Đối với các dịch vụ khác (SMS banking, phí thường niên... thực hiện theo thỏa thuận với ngân hàng nếu người hưởng có sử dụng dịch vụ của ngân hàng).

                            Nguồn: Văn Bình, cổng TTĐT thị trấn


Tổng lượt xem bài viết là: 40
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác