ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THỊ TRẤN RA LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN THAM GIA ỦNG HỘ QUỸ 'VÌ NGƯỜI NGHÈO' NHÂN THÁNG CAO ĐIỂM 'VÌ NGƯỜI NGHÈO' NĂM 2023
Ngày 09/11/2023

LỜI KÊU GỌI: Toàn dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương.

 

          Thực hiện Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững và Chương trình an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của dân tộc, trong nhiều năm qua, việc triển khai vận động, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thị trấn Kiến Xương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền cao. Từ nguồn quỹ hàng năm vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và Ban vận động quỹ của thị trấn đã tổ chức quản lý và sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023 Ban vận động Quĩ thị trấn Kiến Xương đã trích quỹ hỗ trợ đột xuất 10 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 01 xuất quà cho đối tượng người có công nhân dịp 27/7, tặng 04 xuất quà cho người cao tuổi tròn 100 tuổi, hỗ trợ học tập cho 21 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 07 người nghèo, cận nghèo mắc bệnh nặng đi khám, chữa bệnh với tổng số tiền hỗ trợ là  45 triệu đồng .

          Tuy nhiên sau khi rà soát đánh giá tại thời điểm tháng 10 năm 2023 thị trấn Kiến Xương còn 112 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ nghèo đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở bị xuống cấp, mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng để được chăm lo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

          Thực hiện sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, sự nhất trí chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Kiến Xương và Ban thường trực Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kiến Xương kêu gọi:

          Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng những hành động thiết thực cả về vật chất, tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

          Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ lãnh đạo, nhân viên HTXSXKD dịch vụ Nông nghiệp, cán bộ, nhân viên quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập, các cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm trên địa bàn thị trấn ủng hộ với tinh thần cao nhất. Người hoạt động không chuyên trách từ thị trấn đến các Tổ dân phố, các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên, các hộ gia đình làm nông nghiệp, hộ hưu trí và các hộ khác cư trú trên địa bàn thị trấn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng trở lên.

          Với ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn kêu gọi và xin được trân trọng tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn có những đóng góp ủng hộ thiết thực vào Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn năm 2023.

          Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn xin được chuyển trực tiếp về Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương - Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Kiến Xương.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương trân trọng cảm ơn!

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương.

 

          Thực hiện Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững và Chương trình an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của dân tộc, trong nhiều năm qua, việc triển khai vận động, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thị trấn Kiến Xương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền cao. Từ nguồn quỹ hàng năm vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và Ban vận động quỹ của thị trấn đã tổ chức quản lý và sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023 Ban vận động Quĩ thị trấn Kiến Xương đã trích quỹ hỗ trợ đột xuất 10 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 01 xuất quà cho đối tượng người có công nhân dịp 27/7, tặng 04 xuất quà cho người cao tuổi tròn 100 tuổi, hỗ trợ học tập cho 21 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 07 người nghèo, cận nghèo mắc bệnh nặng đi khám, chữa bệnh với tổng số tiền hỗ trợ là  45 triệu đồng .

          Tuy nhiên sau khi rà soát đánh giá tại thời điểm tháng 10 năm 2023 thị trấn Kiến Xương còn 112 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ nghèo đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở bị xuống cấp, mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng để được chăm lo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

          Thực hiện sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, sự nhất trí chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Kiến Xương và Ban thường trực Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kiến Xương kêu gọi:

          Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng những hành động thiết thực cả về vật chất, tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

          Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ lãnh đạo, nhân viên HTXSXKD dịch vụ Nông nghiệp, cán bộ, nhân viên quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập, các cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm trên địa bàn thị trấn ủng hộ với tinh thần cao nhất. Người hoạt động không chuyên trách từ thị trấn đến các Tổ dân phố, các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên, các hộ gia đình làm nông nghiệp, hộ hưu trí và các hộ khác cư trú trên địa bàn thị trấn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng trở lên.

          Với ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn kêu gọi và xin được trân trọng tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn có những đóng góp ủng hộ thiết thực vào Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn năm 2023.

          Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn xin được chuyển trực tiếp về Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương - Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Kiến Xương.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương trân trọng cảm ơn!

Kính gửi: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương.

 

          Thực hiện Chương trình mục tiêu về giảm nghèo bền vững và Chương trình an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết “Tương thân, tương ái” của dân tộc, trong nhiều năm qua, việc triển khai vận động, xây dựng quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thị trấn Kiến Xương đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với số tiền cao. Từ nguồn quỹ hàng năm vận động được, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn và Ban vận động quỹ của thị trấn đã tổ chức quản lý và sử dụng đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023 Ban vận động Quĩ thị trấn Kiến Xương đã trích quỹ hỗ trợ đột xuất 10 người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng 01 xuất quà cho đối tượng người có công nhân dịp 27/7, tặng 04 xuất quà cho người cao tuổi tròn 100 tuổi, hỗ trợ học tập cho 21 học sinh con hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 07 người nghèo, cận nghèo mắc bệnh nặng đi khám, chữa bệnh với tổng số tiền hỗ trợ là  45 triệu đồng .

          Tuy nhiên sau khi rà soát đánh giá tại thời điểm tháng 10 năm 2023 thị trấn Kiến Xương còn 112 hộ nghèo, 96 hộ cận nghèo, trong đó còn nhiều hộ nghèo đang gặp khó khăn về đời sống, nhà ở bị xuống cấp, mắc bệnh hiểm nghèo đang rất cần sự quan tâm hỗ trợ của cộng đồng để được chăm lo có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

          Thực hiện sự chỉ đạo của MTTQ Việt Nam và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của huyện, sự nhất trí chỉ đạo của Đảng ủy thị trấn Kiến Xương và Ban thường trực Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Kiến Xương kêu gọi:

          Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các nhà hảo tâm cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn Kiến Xương tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” bằng những hành động thiết thực cả về vật chất, tinh thần giúp các hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống vươn lên thoát nghèo.

          Mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ lãnh đạo, nhân viên HTXSXKD dịch vụ Nông nghiệp, cán bộ, nhân viên quỹ tín dụng nhân dân Thanh Nê ủng hộ ít nhất 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập, các cơ sở tôn giáo, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, nhà hảo tâm trên địa bàn thị trấn ủng hộ với tinh thần cao nhất. Người hoạt động không chuyên trách từ thị trấn đến các Tổ dân phố, các hộ kinh doanh buôn bán trên địa bàn ủng hộ từ 30.000 đồng trở lên, các hộ gia đình làm nông nghiệp, hộ hưu trí và các hộ khác cư trú trên địa bàn thị trấn ủng hộ ít nhất 10.000 đồng trở lên.

          Với ý nghĩa nhân đạo và nhân văn sâu sắc của Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn kêu gọi và xin được trân trọng tiếp nhận mọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, các hộ gia đình, các nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài thị trấn có những đóng góp ủng hộ thiết thực vào Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn năm 2023.

          Mọi hình thức đóng góp, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn xin được chuyển trực tiếp về Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương - Thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn Kiến Xương.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Kiến Xương trân trọng cảm ơn!

 

                                                                      Nguồn: Thường trực UBMTTQVN thị trấn


Tổng lượt xem bài viết là: 6
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác