THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ TRẤN THÔNG BÁO KỲ HỌP THỨ VI, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 10/07/2023

Ngày 10/7/2023 Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn Kiến Xương thông báo về kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 tới toàn thể nhân dân, cán bộ trên toàn thị trấn biết về địa điểm, thời gian, nội dung kỳ họp thứ 6 HĐND thị trấn Kiến Xương nhiệm kỳ 2021-2026.

Nôi dung thông báo như sau:

Media/121_ThiTranThanhNe/FolderFunc/202307/Images/20230710-150246-20230710030944-e.jpg

Thông báo số 06/TB-HĐND ngày 10/7/2023 của Thường trực HĐND thị trấn Kiến Xương về Kỳ họp thứ VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban biên tập Cổng TTĐT thị trấn đăng thông báo để nhân dân, cán bộ trên toàn địa bàn thị trấn được biết về kỳ họp thứ 6 của HĐND thị trấn Kiến Xương.

                                                             Nguồn: Thường trực HĐND thị trấn Kiến Xương

Tin liên quan