THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THƯ 2, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 11/08/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ II, NHIỆM KỲ 2021-2026

Sáng ngày 11/8/2021, tại Hội trường UBND thị trấn Kiến Xương đã khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

          Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Văn Lục – Bí thư BCH đảng bộ thị trấn, các đồng chí trong BCH đảng bộ, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cán bộ công chức thị trấn cùng các đồng chí bí thư 25 chi bộ, tổ trưởng 16 tổ dân phố trên địa bàn thị trấn và 28 vị đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 về dự đông đủ.

          Sau diễn văn khai mạc kỳ họp của đồng chí Hà Ngọc Quyên – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn các đại biểu được nghe các báo cáo trình tại kỳ họp: báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu, phương hướng 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự kiến điều chỉnh thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm, báo cáo công khai các quỹ tài chính, quỹ tổ chức xã hội 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân thị trấn;

          Tại kỳ họp Thường trực HĐND trình HĐND xem xét và phên chuẩn về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND, các ban HĐND; Tờ trình về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban nhân dân thị trấn trình HĐND xem xét phê duyệt đề án tổ chức hoạt động tổ vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn.

          Trưởng ban kinh tế xã hội và ban pháp chế HĐND cũng trình bày báo cáo thẩm tra của các ban đối với các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân.

          Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn đã trình kỳ họp báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri và thảo luận tổ đại biểu HĐND trước kỳ họp.

          Đại diện UBND thị trấn đã trả lời ý kiến cử tri trên cơ sở báo cáo tổng hợp ý kiến cảu Thường trực MTTQ.

          Các đại biểu về dự kỳ họp đã sôi nổi thảo luận, chất vấn, đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, xây dựng cơ bản, văn hóa xã hội trong đó trọng tâm là những vấn đề liên quan sát thực đến đời sống của nhân dân và cử tri, như vấn đề chất lượng nước sạch của công ty nước Nam Long chưa đảm bảo, thời gian cấp nước bị gián đoạn, chưa trả tiền đối ứng cho nhân dân; vấn đề cấp giấy quyền sử dụng đất thổ cư cho nhân dân, trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp đã được cấp theo dự án Vlap cho công dân; nội dung cần nâng cấp tu sửa đài truyền thanh để đáp ứng công tác tuyên truyền tới người dân, điện chiếu sáng công cộng cần được bổ sung những điểm cần thiết trên địa bàn cũng được nhiều cử tri và đại biểu quan tâm.

          Đồng chí Nguyễn Quốc Trịnh – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp. Đồng chí cũng đã làm rõ thêm một số nội dung ý kiến cử tri và đại biểu còn đang băn khoăn và cũng đưa ra một số giải pháp để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và Nghị quyết HĐND trong 6 tháng cuối năm.

          Đồng chí Trần Văn Lục – Bí thư BCH đảng bộ đã phát biểu chỉ đạo, đồng chí đề nghị sau kỳ họp Thường trực HĐND sớm ban hành Nghị quyết, để UBND tập trung tìm giải pháp để tổ chức thực hiện tốt hơn nữa những nội dung đã nêu trong phương hướng 6 tháng cuối năm, đồng thời Thường trực HĐND có trách nhiệm phối hợp cùng Thường trực ủy ban MTTQ thị trấn sớm chuyển tải đến cử tri và nhân dân Nghị quyết của kỳ họp thứ hai và các nội dung trả lời ý kiến cử tri để cử tri yên tâm phấn khởi.

          Kỳ họp thứ hai cũng đã bầu ra thư ký kỳ họp nhiệm kỳ 2021-2026 gồm ông Trương Thành Kim và bà Vũ Thị Huế.

          Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết chuyên đề và Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm, trong đó trọng tâm là phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng năm 2021, kỳ họp cũng nhất trí thông qua đề án hoạt động tổ thu gom rác thải và giao cho UBND tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

          Sau ½ ngày làm việc kỳ họp thứ hai HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

 

                                                                                                                                                                          Nguồn tin: Thường trực HĐND thị trấn

Tin liên quan