1. Đảng ủy thị trấn Kiến Xương
  • Trần Văn Lục

   Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn

   SĐT: 0369289299

  • Hà Ngọc Quyên

   Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy thị trấn, Chủ tịch HĐND thị trấn

   SĐT: 0366916158

  Hội đồng nhân dân thị trấn Kiến Xương
  • Hà Ngọc Quyên

   Chức vụ: Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0366.416. 158

  • Hà Thị Duyên

   Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

   SĐT: 0385895479

  Mặt trận TQVN thị trấn Kiến Xương
  • Vũ Thị Huấn

   Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn

   SĐT: 0944098472

  • Nguyễn Xuân Chiến

   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn

   SĐT: 0978275309

  Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Kiến Xương
  • Nguyễn Thị Thanh Huyền

   Chức vụ: Chủ tịch hội phụ nữ

   SĐT: 0936510678

  • Nguyễn Thị Bích Ngọc

   Chức vụ: Phó Chủ tịch hội phụ nữ

   SĐT: 0856970555

  Hội Nông dân thị trấn Kiến Xương
  • Nguyễn Trung Kiên

   Chức vụ: Chủ tịch hội nông dân

   SĐT: 0936555459

  • Vũ Thị Huế

   Chức vụ: Phó Chủ tịch hội nông dân

   SĐT: 0906066389

  Đoàn Thanh niên thị trấn Kiến Xương
  • Bùi Thị Ngoan

   Chức vụ: Bí thư BCH Đoàn Thanh niên

   SĐT: 0986847295

  • Vũ Thị Huế

   Chức vụ: Phó Bí thư BCH Đoàn Thanh niên

   SĐT: 0906066389

  Hội Cựu chiến binh thị trấn Kiến Xương
  • Phạm Văn Bàn

   Chức vụ: Chủ tịch hội CCB

   SĐT: 0983677344

  • Tô Văn Bình

   Chức vụ: Phó Chủ tịch Hội CCB

   SĐT: 0379458825

  Hội Người cao tuổi thị trấn Kiến Xương
  • Nguyễn Xuân Chiến

   Chức vụ: Chủ tịch hội NCT

   SĐT: 0978275309

  Hội chữ thập đỏ thị trấn Kiến Xương
  • Nguyễn Quốc Toại

   Chức vụ: Chủ tịch Hội chữ thập đỏ

   SĐT: 0398221413

  1. Ủy ban nhân dân thị trấn Kiến Xương
   • Nguyễn Quốc Trịnh

    Chức vụ: Chủ Tịch UBND

    SĐT: 0984. 496. 676

   • NguyễnThị Kim Tuyến

    Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

    SĐT: 0936392121

   1. Phòng tư pháp – hộ tịch
    • Phạm Thế Trường

     Chức vụ: Công chức Tư pháp

     SĐT: 0913626191

    • Phạm Văn Thông

     Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

     SĐT: 0984.397.405

    1. Phòng văn hóa – xã hội
     • Nguyễn Văn Thành

      Chức vụ: Công chức VHXH

      SĐT: 0986625946

     • Vũ Văn Thúy

      Chức vụ: Công chức LĐTB-XH

      SĐT: 0987.417.976

    2. Công an thị trấn
     • Hà Ngọc Linh

      Chức vụ: Trưởng công an

      SĐT: 0983859113

     • Hoàng Văn Đức

      Chức vụ: Phó trưởng công an

     • Phạm Văn Lạc

      Chức vụ: Cán bộ công an

      SĐT: 0945781230

     • Trần Quang Quỳnh

      Chức vụ: Cán bộ công an

     • Đỗ Trần Việt Anh

      Chức vụ: Cán bộ công an

     • Phạm Thị Diệu Linh

      Chức vụ: Cán bộ công an

    3. Phòng địa chính - xây dựng
     • Vũ Quốc Hương

      Chức vụ: Công chức XDGT-CT

      SĐT: 0979946432

     • Vũ Thị Dung

      Chức vụ: Công chức Địa chính

      SĐT: 0886468777

    4. Phòng văn phòng – thống kê
     • Nguyễn Xuân Hiếu

      Chức vụ: Công chức VP-Thống kê

      SĐT: 0936.959.172

     • Trương Thị Hiền

      Chức vụ: Công chức VP-Thống kê

      SĐT: 0973251285

    5. Trạm y tế thị trấn Kiến Xương
     • Nguyễn Thị Nguyệt

      Chức vụ: Trưởng trạm y tế

      SĐT: 0977. 752. 958

    6. BCH quân sự thị trấn Kiến Xương
     • Trương Quang Thận

      Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0981. 043. 450

     • Nguyễn Quốc Toại

      Chức vụ: Phó Chỉ huy trưởng quân sự

      SĐT: 0398221413

    7. Phòng tài chính - kế toán
     • Nguyễn Văn Doanh

      Chức vụ: Tài chính kế hoạch

      SĐT: 0975.892.483

    8. Tổ dân phố Chấn Đông
     • Nguyễn Hồng Khanh

      Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

      SĐT: 0378531263

     • Nguyễn Viết Dũng

      Chức vụ: Tổ trưởng TDP

      SĐT: 0376789377

     1. Tổ dân phố Giang Đông
      • Nguyễn Thanh Xuân

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0916212873

      • Vũ Thị Hải Yến

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0382072766

     2. Tổ dân phố Minh Đức
      • Nguyễn Thị Loan

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0853130268

      • Hà Thị Mai

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0982145990

     3. Tổ dân phố Văn Khôi
      • Trương Thị Tuất

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0387101534

      • Nguyễn Thị Thùy

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0986301812

     4. Tổ dân phố Đông Trung
      • Hoàng Thị Liên

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0388241217

      • Trương Công Ninh

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0762458857

     5. Tổ dân phố Tuyền Tuyến
      • Đặng Ngọc Trường

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0355706628

      • Trương Minh Khôi

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0934284295

     6. Tổ dân phố Thống Nhất
      • Nguyễn Văn Tòng

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0904607048

      • Nguyễn Văn Nếp

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0986383984

     7. Tổ dân phố Đồng Tiến
      • Vũ Đức Khánh

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0388393987

      • Nguyễn Đức Thịnh

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0372561157

     8. Tổ dân phố Hưng Long
      • Trần Văn Nam

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0974334780

      • Trương Đình Vận

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0904138305

     9. Tổ dân phố Tân Tiến
      • Nguyễn Hoàng Điều

       Chức vụ: Bí thư chi bộ Tân Tiến

       SĐT: 0904019950

      • Ngô Duy Hưng

       Chức vụ: Tổ trưởng tổ dân phố

       SĐT: 0979325575

     10. Tổ dân phố Cộng Hòa
      • Vũ Kim Tôn

       Chức vụ: Bí thư chi bộ Tổ dân phố Cộng Hòa

       SĐT: 0902087301

      • Nguyễn Tiến Thuật

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0985691423

     11. Tổ dân phố Quang Trung
      • Nguyễn Thị Thanh Lê

       Chức vụ: Bí thư chi bộ

       SĐT: 0977839303

      • Lương Anh Đức

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0904021959

     12. Tổ dân phố An Đông
      • Trần Hoài Nam

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0392165870

      • Hà Quốc Uân

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0365766081

     13. Tổ dân phố Tân Hưng
      • Đỗ Thị Vi

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0868656297

      • Dương Quang Hòa

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0385282382

     14. Tổ dân phố An Phú
      • Dương Xuân Hoan

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0342273822

      • Phùng Thị Lanh

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0979442396

     15. Tổ dân phố An Đoài
      • Phạm Văn Đương

       Chức vụ: Bí thư chi bộ TDP

       SĐT: 0359288845

      • Trần Việt Hùng

       Chức vụ: Tổ trưởng TDP

       SĐT: 0394708734