KỲ HỌP THỨ SÁU HĐND THỊ TRẤN KIẾN XƯƠNG NHIỆM KỲ 2021-2026 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
Ngày 14/07/2023

Thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND huyện; căn cứ chương trình công tác của HĐND thị trấn năm 2023; Sáng ngày 14/7/2023, tại hội trường UBND thị trấn HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành kỳ họp thứ sáu theo Luật định.

Về dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban chấp hành đảng bộ, các ban xây dựng Đảng, trưởng các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, HĐQT, cán bộ hai HTX SX nông nghiệp, các ông, bà Bí thư các chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng của 16 Tổ dân phố cùng các vị đại biểu HĐND thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp UBND thị trấn đã báo cáo kết quả phát triển kinh tế 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm; kết quả thu, chi ngân sách, các quĩ tài chính, quĩ các tổ chức xã hội 6 tháng đầu năm 2023; ban pháp chế, ban kinh tế xã hội báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung báo cáo, tờ trình của UBND thị trấn. UBND thị trấn cũng có tờ trình về việc thu các quĩ vận động năm 2023 gồm các quĩ thiên tai, quĩ tình nghĩa, quĩ trẻ em và quĩ vệ sinh môi trường.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri tiếp tục được các đại biểu HĐND, đại biểu dự kỳ họp quan tâm chất vấn và đề xuất trong đó cử tri quan tâm nhiều đến lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý cấp đất nghĩa trang và một số nội dung trọng tâm khác.

Đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn và công chức chuyên môn đã có những giải trình trả lời các ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Bí thư BCH đảng bộ đã phát biểu ý kiến giao nhiệm vụ cho UBND và bộ phận chuyên môn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của cử tri và các đại biểu, đồng thời tìm các giải pháp để khắc phục ngay sau kỳ họp.

Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua 6 nghị quyết phê chuẩn chương trình công tác, chương trình giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND năm 2024; Nghị quyết phê duyệt quyết toán thu, chi ngân sách, các quĩ tài chính, quĩ các tổ chức xã hội 6 tháng đầu năm, Nghị quyết phê chuẩn về chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, điều chỉnh ngân sách 6 tháng cuối năm 2023. Nghị quyết phê chuẩn tờ trình của UBND thị trấn.

Các nghị quyết tại kỳ họp thứ sáu là cơ sở để UBND, các ban, ngành, đoàn thể cùng triển khai tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu đề ra trong năm 2023.

Sau ½ ngày làm việc kỳ họp thứ sáu HĐND thị trấn đã thành công tốt đẹp;

                                             Nguồn: Văn Bình, cổng TTĐT thị trấn

Tin liên quan