Giới thiệu chung Xã
Ngày 24/04/2020

Địa lý: Thị Trấn Kiến Xương là một Thị trấn nằm giữa trung tâm của huyện Kiến Xương

•           Phía Đông giáp với xã An Ninh và xã Phương Công - Huyện Tiền Hải

•           Phía Tây giáp với xã Quang Bình và xã Quang Minh - Huyện Kiến Xương

•           Phía Nam giáp với xã Vân Trường  - Huyện Tiền Hải và xã quang Trung - Huyện Kiến Xương

•           Phía Bắc giáp với xã Bình Minh và xã Thượng Hiền - Huyện Kiến Xương

Lịch sử:

Mô tả quá trình lịch sử

Giáo dục:  Mô tả thông tin các trường trên địa bàn

Giao thông: Mô tả thông tin giao thông

Kinh tế:Mô tả kinh tế địa phương