DANH SÁCH NAM CÔNG DÂN TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN
Ngày 24/10/2023

Với sự vào cuộc tích cực, nghiêm túc của lãnh đạo đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ, các ban ngành đoàn thể thị trấn cùng sự quan tâm tuyên truyền vận động của hội đồng NVQS thị trấn, sự vào cuộc tích cực của ban lãnh đạo các tổ dân phố, các đồng chí tổ đội trưởng tổ dân phố trong việc rà soát, nắm bắt thông tin của các nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS năm 2024 ở các tổ dân phố, qua đó hội đồng nghĩa vụ quân sự rà soát, thẩm tra lý lịch nam công dân kỹ càng chuẩn bị cho việc sơ khám tuyển sức khoẻ tại UBND thị trấn cũng như Ban chỉ huy QS huyện Kiến Xương.

Sau đây là danh sách tên các nam công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS:

* DANH SÁCH NGUỒN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024 TUỔI TỪ 18 - 25

- Tổ dân phố Tân Hưng: Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 2005

- Tổ dân phố An Đông: Bùi Ngọc Biên, Phạm Văn Phúc, Bùi Ngọc Dũng, Hà Quang Đạt, Hà Quang Nam (đều sinh năm 2005)

- Tổ dân phố An Phú: Trần Văn Khánh, sinh năm 2003

- Tổ dân phố An Đoài: Trần Ngọc Chung, Vũ huy Hoàng, Phạm Trung Hải (đều sinh năm 2005), Phạm Long Vũ, Bùi Quang Linh (đều sinh năm 2001), Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1999

- Tổ dân phố Chấn Đông: Nguyễn Đức Thành, sinh năm 2000; Trần Quang Đức, sinh năm 2001; Nguyễn Thành Nam, sinh năm 2002

- Tổ dân phố Quang Trung: Đỗ Anh Đức, sinh năm 2005; Trương Hùng Cường, sinh năm 2001

- Tổ dân phố Giang Đông: Nguyễn Đình Thi, sinh năm 2005

- Tổ dân phố Văn Khôi: Trương Hồng Phong, Nguyễn Anh Tuấn, Trương Tiến Đạt (đều sinh năm 2005), Trần Ngọc Phúc, sinh năm 2001; Đào Minh Vũ, sinh năm 2002; Dương Quang Đức, sinh năm 2003

- Tổ dân phố Tiền Tuyến: Nguyễn Đỗ Cung, Trương Đức Hoà (đều sinh năm 2005), Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2002

- Tổ dân phố Thống Nhất: Trần Ngọc Anh, sinh năm 2003; Vũ Thành Nam, Bùi Văn Thiện (đều sinh năm 1999)

- Tổ dân phố Hưng Long: Nguyễn Ngọc Thiện, Trương Ngọc Tú (đều sinh năm 2005)

- Tổ dân phố Đồng Tiến: Trương Nhật Nam, Trương Việt Hoàng, Trương Quang Hiếu, Nguyễn Trần Huy Hoàng, Trương Quang Đạt, Phạm Tất Thành (đều sinh năm 2005), Lưu Công Hoàng Sơn, sinh năm 2004; Nguyễn Đức Tâm, sinh năm 2003; Vũ Xuân Tiến, sinh năm 2000; Nguyễn Tiến Mạnh, Trương Tuấn Anh (đều sinh năm 2001)

- Tổ dân phố Tân Tiến: Nguyễn Văn Hiệp, Vũ Thế Quyền (đều sinh năm 2005)

- Tổ dân phố Cộng Hoà: Phạm Văn Hùng, sinh năm 2001

* DANH SÁCH NGUỒN SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2024 ĐẾN HẾT 27 TUỔI ĐÃ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

- Tổ dân phố Tân Hưng: Trần Quang Huy, Dương Xuân Hải, Nguyễn Hoàng Hải

- Tổ dân phố An Đông: Trần Anh Tuấn, Trần Hồng Sơn, Trần Ngọc Ánh, Trần Trí Dũng, Trần Việt Hoàng, Chu Đức Tài, Trần Minh Chiến, Hà Minh Chung, Hà Ngọc Đạt, Trần Quang Phước, Hà Ngọc Dũng.

- Tổ dân phố An Phú: Vũ Văn Hà, Hà Ngọc Chiến, Hà Phương Nam, Hà Văn Toàn, Trần Hiếu Nghĩa, Dương Đức Khánh, Hà Hiếu Học.

- Tổ dân phố An Đoài: Vũ Thành Đạt, Phạm Đức Long, Đào Như Anh, Nguyễn Kim Công, Phùng Chí Trung, Phùng Thiện Hoàng, Nguyễn Hồng Sơn, Phùng Tiến Đạt, Phạm Minh Tuấn, Trần Minh Hải.

- Tổ dân phố Chấn Đông: Nguyễn Văn Tài, trương Đức Hữu, Nguyễn Thành Đạt.

- Tổ dân phố Giang Đông: Nguyễn Hoàng Phước Lộc, Vũ Minh Phong, Vũ Quốc Chung, Vũ Đức Chung.

- Tổ dân phố Quang trung: Nguyễn Triều Dương, Lương Hoàng Lâm, Đoàn Quang Thắng, Lương Trung Hiếu.

- Tổ dân phố Văn Khôi: Đào Đức Mạnh, Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Quang Anh, Vũ Đức Hưởng.

- Tổ dân phố Minh Đức: Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Anh Đức.

- Tổ dân phố Tiền Tuyến: Nguyễn Trung Tính

- Tổ dân phố Thống Nhất: Vũ Tiến Dũng, Vũ Hoài Nam, Trương Quang Lãm, Vũ Tấn Dũng, Phạm Quang Thái.

- Tổ dân phố Đông Trung: Trương Minh Phúc, Vũ Quốc Hùng,Nguyễn Tấn Dũng, Vũ Duy Tâm, Nguyễn Khánh Thiện.

- Tổ dân phố Hưng Long: Nguyễn Việt Tú, Nguyễn Minh Quyết, Nguyễn Trương An, Phạm Quang Long, Nguyễn Quang Minh, Trương Đức Tuấn.

- Tổ dân phố Đồng Tiến: Trương Huy Hùng, Trương Phi Hùng, Phùng Quang Anh, Phạm Đức Mạnh, Phạm Thế Việt, Phạm Gia Bảo, Trần Quang Huy, Trương Anh Đức, trương Thanh Tâm, Trương Nhật Nam, Nguyễn Quang Sáng.

- Tổ dân phố Cộng Hoà: Phí Hữu Đức, Đinh Quốc Cường, Trương Ánh Dương, Trần Hoàng Anh, Bùi Bảo Phúc, Nguyễn Thanh Tùng, Phạm Thanh Hải, Khiếu Vinh An.

- Tổ dân phố Tân Tiến: Vũ Thành Trung

* DANH SÁCH CÔNG DÂN NAM THUỘC DIỆN TẠM HOÃN GỌI NHẬP NGŨ NĂM 2024 THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT NVQS SỬA ĐỔI BỔ SUNG NĂM 2015

- Tổ dân phố Tân Hưng: Gồm các nam công dân có tên sau: Tú, Dũng, Biên, Dương, Hưng, Đạt

- Tổ dân phố An Đông: Gồm các nam công dân có tên sau: Đạt, Long, Hà, Dũng, Sáng, Thái, Ngọc, Hiểu, Phúc, Trưởng, Lương, Đông, Quý, Đức, Hải, Toàn, Mạnh, Huy, Hà, Tâm, Nam, Đức, Ánh

- Tổ dân phố An Phú: Gồm các nam công dân có tên sau: Cường, Định, Phong, Tuấn, Hiếu, Nam

- Tổ dân phố An Đoài: Gồm các nam công dân có tên sau: Hiên, Triều, Khoa, Đạt, Đại, Khoa, Thiệu, Minh

- Tổ dân phố Chấn Đông: Gồm các nam công dân có tên sau: Tám, Thanh, Đức, Bắc, Dũng

- Tổ dân phố Giang Đông: Gồm các nam công dân có tên sau: Hoàng, Dân, Đạt, Mạnh, Chân, Lâm, Hiển, Hiếu, Diện, Đức

- Tổ dân phố Quang Trung: Gồm các nam công dân có tên sau: Phúc, Hưng, Dương, Vũ, Hùng, Lực, Huy, Thắng, Minh, Dũng, Huy, Minh

- Tổ dân phố Văn Khôi: Gồm các nam công dân có tên sau: Naqm, Hải, An, Việt, Quý, Đức, Duy

- Tổ dân phố Minh Đức: Gồm các nam công dân có tên sau: Chiều, Trường, Chí, Thuân, Cảnh, Long, Nguyên, Chính, Dũng, Lương, Hùng, Tài

- Tổ dân phố Tiền Tuyến: Gồm các nam công dân có tên sau: Tuấn, Anh, Cường, Duy, Hoàng, Hà, Tài, Tuyến, Quang

- Tổ dân phố Đông Trung: Gồm các nam công dân có tên sau: Kông, Hoàng, Phúc, Bình, Anh, Long, Tuấn, Long, Hiếu, Hoàng, Thắng

- Tổ dân phố Thống Nhất: Gồm các nam công dân có tên sau: Tố, Hiếu, Hiếu, Giang, Huy, Anh, Đức, Trung, Hùng, Đức,Hiếu, Lịch

- Tổ dân phố Hưng Long: Gồm các nam công dân có tên sau: Mạnh, Quân, Phương, Quyết, Long, Tùng, Hoàn, Đạt, Chuẩn, Đức, Nam, Anh, Long, Anh, Hiệu

- Tổ dân phố Đồng Tiến: Gồm các nam công dân có tên sau: Quỳnh, Thắng, Anh, Tùng, Tiến, Duy, Vũ, Quang, Nhật, Dân, Trường, An, Tuyến, Thanh, Đức, Thành

- Tổ dân phố Tân Tiến: Gồm các nam công dân có tên sau: Tuyển, Nhật, Nam, Trường, Tiến, Nhật, An, Bình, Huy

- Tổ dân phố Cộng Hoà: Gồm các nam công dân có tên sau: HÙng, Thành, Thái, Đô, Kiến, Tiến, Hiệp, Linh, Quang, Bắc, Minh, Lượng, Thịnh, Đạt, Luật, Minh

Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị trấn cho tuyên truyền và đọc danh sách trên đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, niêm yết tại các tổ dân phố. Tới đây ngày 03/11/2023 các nam công dân thực hiện việc sơ khám tuyển sức khoẻ NVQS tại uỷ ban nhân dân thị trấn.

                                           Nguồn: Văn Bình, cổng TTĐT thị trấn

 


Tổng lượt xem bài viết là: 48
Tổng số điểm của bài viết là: 25 trong 5 đánh giá
Bạn đánh giá:
Tin tức khác